Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

Konsultacje Społeczne

Utworzono dnia 25.01.2016

Konsultacje społeczne dla zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -

Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnego, do udziału w konsultacjach społecznych dla zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Przygotowywany projekt dotyczy: Rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku Urzędu Gminy w Siennicy, na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego.
Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 realizuje następujące cele szczegółowe Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

Dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów;
Stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych, w tym służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców;
Zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek;
Dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek przez ich dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych;
Rozwój partnerstwa publiczno-społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi (także szkołami) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.

Konsultacje będą prowadzone 25.01.2016 do 01.02.2016 roku.
Uwagi, wnioski i opinie można składać w formie pisemnej, osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy (ul. Latowicka 9, 05-332 Siennica) do dnia 1 lutego 2016 r. Dostępna jest również ankieta w formie drukowanej w Punkcie rejestracji Biblioteki.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Ankieta
    Utworzono dnia 01.02.2016, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych