Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

REGULAMIN CZYTELNI

Utworzono dnia 01.02.2016

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia  D.021.8.2013

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

 w Siennicy

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

 

REGULAMIN CZYTELNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIENNICY

 

§ 1

Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić na wieszaku. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu czytelni. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia papierosów i spożywania posiłków. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

 

§ 2

Czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza przyniesione ze sobą książki i czasopisma. Z bieżących czasopism korzysta czytelnik bez pośrednictwa bibliotekarza. Po zakończeniu korzystania z czytelni książki zwraca się bibliotekarzowi. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

 

§ 3

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z elektronicznego katalogu, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

 

§ 4

Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością samorządową. Korzystanie z rycin, map wymaga szczególnej ostrożności aby nie narazić ich na uszkodzenie. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 5

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Siennica.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2013 r