Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

Utworzono dnia 01.02.2016

Załącznik nr 2

 do Zarządzenia  D.021.8.2013

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

 w Siennicy

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

 

REGULAMIN CZYTELNI  INTERNETOWEJ

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIENNICY

 

Biblioteka Publiczna w Siennicy oferuje bezpłatny dostęp do komputerów podłączonych do Internetu. Z oferty można skorzystać codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki. Oferujemy 4 stanowiska komputerowe.

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Czytelni Internetowej przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki, po wcześniejszym poinformowaniu o tym dyżurującego bibliotekarza.
2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
3. Indywidualna sesja internetowa może trwać 40 minut z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.

4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształcenia. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
5. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.
6. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.

7. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki.
8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym. W przypadku pozostawienia plików zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.
9. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
10. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

11. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

12. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
13. Bibliotekarze mają prawo kontrolować prace użytkownika i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2013 r.