Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

Stanisław Czajka - edycja 2020

Utworzono dnia 23.10.2020

Stanisław Czajka absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1980 – 2008 nauczyciel historii i przedmiotów pokrewnych w Zespole Szkół Zawodowych w Siennicy. Był współtwórcą Izby Pamiątek Siennickich Szkół, a od maja 1981r. przejął obowiązki kustosza zbiorów, którą pełnił do odejścia na emeryturę z dniem 31. 08. 2008 r. Funkcję kustosza i opiekuna pracowni historycznej łączył z akcją prowadzoną wśród uczniów szkoły, a także w siennickim środowisku – mieszkańców Siennicy i gminy, której celem było zbieranie dokumentów, eksponatów historycznych, w tym także archeologicznych, fotografii i przedmiotów użytkowych z zakresu etnografii itp., które były związane z historią Siennicy oraz tradycjami szkolnictwa siennickiego. W ogłoszonych przez ówczesne Ministerstwo Oświaty i Wychowania konkursach na najlepsze Izby Pamięci Narodowej i szkolne pracownie historyczne, przygotowane przez Stanisława Czajkę ekspozycje pt. „Czyn zbrojny Sienniczan w latach 1914-1944” oraz osiągnięcia w zakresie oświaty w latach 1944-1984 zajęły I miejsce w Województwie Siedleckim i stały się laureatami Konkursu Ogólnopolskiego. Współpracował ze Szczepem i Kręgiem Instruktorskim ZHP w Siennicy organizując spotkania z byłymi harcerzami i członkami „Szarych Szeregów” a później AK. Zwieńczeniem tego etapu pracy edukacyjno-wychowawczej było wręczenie Szczepowi i Kręgowi Instruktorskiemu ZHP w Siennicy w czerwcu 1984 r. harcerskiego sztandaru.

Okres ten, podobnie jak początki działalności harcerskiej w Siennicy Stanisław Czajka opisał
w monografii „100 lat harcerstwa w Siennicy” wydanej w 2009 r.

Uchwałą Rady Pedagogicznej i decyzją Kuratora Oświaty w Siedlcach z dniem 1.09.1990 r. powierzono mu funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i od 1994 r. Studium Nauczycielskiego. Wraz z początkiem pracy na stanowisku dyrektora, łączył tą pracę z funkcjami samorządowymi, które zostały wprowadzone w 1990 r. nową ustawą samorządową. Pełnił przez trzy kolejne kadencje funkcję radnego i przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej, a przez dwie kolejne kadencje reprezentował Gminę Siennica w Prezydium Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego Województwa Siedleckiego.

Jest także współautorem wszystkich na przestrzeni lat 1983–2020 biuletynów przygotowywanych na kolejne Zjazdy Absolwentów Szkół Siennickich. Jako dyrektor Zespołu Szkół był współorganizatorem zjazdów w latach 1992 – 2005.

Przez całą dekadę od 1994 do 2004 r. był organizatorem i kierownikiem Letnich Obozów Języka Angielskiego. W trakcie ich trwania do Siennicy przybyło ok. 1200 uczniów i 110 nauczycieli – wolontariuszy, którzy pod kierunkiem Państwa Annmarie i Earl Adreani z Bostonu prowadzili program edukacyjno – wychowawczy.

Ważnym elementem integracji szkoły ze środowiskiem siennickim były organizowane na terenie Zespołu Szkół wspólnie z rodzicami, katechetami, miejscowym Caritas i Parafialnym Klubem Sportowym „ LIFE” – festyny letnie i zawody sportowe, pozyskując środki dla najuboższych rodzin z terenu Parafii Siennickiej.

Od 1973 r. do dziś jest członkiem PTTK, aktualnie w Oddziale „Podlasie” w Siedlcach, a od 1983 r. z uprawnieniami przewodnika terenowego. Posiada uprawnienia instruktora PTTK w zakresie przewodnictwa i krajoznawstwa regionu. W latach 2003 – 2013 był członkiem władz naczelnych PTTK, a od 2013 r. pełni funkcję prezesa Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego PTTK
w Siedlcach. Za działalność krajoznawczą wraz z młodzieżą i aktywny udział w turystyce został odznaczony wieloma odznaczeniami.

Z inicjatywy Stanisława Czajki, a za zgodą władz gminnych i ks. Proboszcza Kazimierza Sokołowskiego przygotowany został Kamień – pomnik w centralnej części Siennicy z okazji 480 – lat nadania praw miejskich Siennicy, obecnie Park im. Jana Pawła II.

Jest również autorem tekstu stosownej inskrypcji na kamieniu – pomniku przypominający społeczności siennickiej wydarzenia z 1905 r. strajku szkolnego i walki o wolną szkołę polską.
W wydanej w 2016 r. biografii ks. Łukasza Janczaka przybliżył postać tego bohatera, zmagań
z carskim zniewoleniem i jego rolę w wychowaniu kadr niepodległościowych.
Był inicjatorem nadania i wręczenia Zespołowi Szkół w Siennicy nowego sztandaru. Uroczystość tę połączono z obchodami 100 – lecia walki o Szkołę i 135 lat tradycji kształcenia pedagogicznego oraz Zjazdem Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.

W okresie przed odzyskaniem niepodległości i latach II Rzeczypospolitej przygotował opracowanie pt. „Z kart historii i krajoznawstwa w Siennicy”. Publikacja otrzymała I nagrodę w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu PTTK w 2010 r.

Jego autorstwem jest wiele innych publikacji i artykułów, które dotyczą tematyki regionalnej. Zostały wydane m.in. w „Wiadomościach Historycznych”, wydawnictwie Muzeum Niepodległości w Warszawie, Rocznikach Mińsko - mazowieckich.

W 2011 r. opracował monografię p.t. „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy” na ten chlubny jubileusz, za którą otrzymał wyróżnienie, a w 2019 r. I nagrodę za opracowanie związane z historią regionalną dot. dziedzictwa i przeszłości Ochotniczych Straży Pożarnych od prezesa ZGZOSP RP w Warszawie Waldemara Pawlaka.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1998 r. – „ Brązowy Krzyż Zasługi” od Prezydenta RP

2003 r. – „ Srebrna Odznaka PTTK” od Zarząd Główny PTTK

2005 r. – medal „Komisji Edukacji Narodowej” od Ministra Edukacji Narodowej

2006 r. – odznaczenie „ Pro Memoria” wniosek Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

2007 r. – „Srebrny Krzyż Zasługi” od Prezydenta RP

2007 r. – Złotą Honorową Odznakę „ Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”

2011 r. – odznakę „ Nauczyciel Kraju Ojczystego” od Ministra Edukacji Narodowej

2011 r. – odznakę „ Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2015 r. – brązowy medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” od ZOW ZOSP RP w Warszawie

2018 r. – odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla Turystyki” od Ministra Sportu i Turystyki

Publikacje książkowe:

SIENNICA W EUROPIE, 2006. /RED./

ZBIORY MUZEUM SIENNICKICH SZKÓŁ, 2009. /FOT./

100 LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIENNICY 1911-2011, 2011.

Z DZIEJÓW HARCERSTWA POLSKIEGO, 2013.

SIENNICKI DUSZPASTERZ KS. ŁUKASZ JANCZAK (1835-1918), 2015.

KRAJOZNAWCY I TURYŚCI W DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ W 1918 ROKU W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, 2018.

110 LAT DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO - POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZWEGO W SIEDLCACH 1908-2018, 2018.

GRODZISKO POD MROZAMI, 2019. /OPRAC./

JĘDRZEJÓW NOWY I STARY: HISTORIA, SZKOŁA, OSP, 2019.

SIENNICZANIE W BITWIE WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU, 2020.

WSPOMNIENIE - KS. KAZIMIERZ SOKOŁOWSKI, 2020.