Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

nr D.021.5.2017

Dyrektora GBP w Siennicy

z dnia 31 maja 2017 r.

 

Regulamin przyznania nagrody

Inicjatorem nagrody jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy we współpracy z Komisją Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego.

IDEA NAGRODY:

Na terenie projektowanego rezerwatu „Strugi Krzywickie” znajduje się mszar torfowiskowy i otaczający go bór bagienny. Występują tu zbiorowiska roślinności torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów. Stwierdzono tu zespół grzybieni północnych - jest to fitocenoza wodna rzadka w skali nie tylko Mazowsza i Podlasia, ale i w skali kraju.

Grzybień północna (z łac. nymphaea ) zwyczajowo nazwana jest także nenufarem lub lilią wodną. Stanowi niebywały wyróżnik naszej Gminy. Dlatego też, jest symbolem nagrody dla osób wyróżniających się zasługami dla dziedzictwa kulturowego Gminy Siennica.

 

§ 1

1. Nagroda przyznawana jest:

a) osobom fizycznym (twórcom ludowym, badaczom i animatorom kultury), zespołom/kapelom oraz instytucjom i organizacjom pozarządowym promującym i wspierającym kulturę regionu ziemi siennickiej na obszarze całej Polski, a także poza jej granicami.

§ 2

2. Kandydatury do konkursu mogą być zgłaszane przez :

  1. instytucje,

  2. Rady sołeckie,

  3. Radę Gminy,

  4. Dyrektorów szkół i przedszkoli,

  5. organizacje pozarządowe działające w sferze kultury z terenu gminy Siennica.

§ 3

1. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody „SIENNICKIE NENUFARY – zasłużeni dla kultury Ziemi Siennickiej.”
2. Kapituła ocenia działania kandydata na podstawie zgłoszonego wniosku do 15 czerwca corocznie. (zał. Nr 1)

3. Ocena formalna wniosków odbywa się do dnia 17 czerwca roku, w którym ma zostać przyznana nagroda.
3. Nagroda zostaje wręczona w trakcie obchodów Siennickich Spotkań Plenerowych.

§ 4

1. Wniosek o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zaś oświadczenie wnioskodawcy stanowi zał. nr 2.

 

§ 5

W każdym roku przyznawana jest jedna nagroda.

§ 6

1. Nagroda jest przyznawana za całokształt twórczości na rzecz kultury Ziemi Siennickiej:

a) w formie: listu gratulacyjnego (zał. nr 3), statuetki (opis zał. nr 4) bądź należności finansowej.


 

§ 7

1. Kapituła Nagrody prowadzi dokumentację osób, które zostały laureatami nagrody i sporządza protokół końcowy (zał. nr 5).
2. Dokumentacja przechowywana jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy.
3. Członkami Kapituły są:

a) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Wójt Gminy,

c) Komisja Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy;

§ 8

Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości materiałów udostępnionych w związku z nagrodą lub ich opublikowania w celu promowania wydarzenia.


 


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny