Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej

Utworzono dnia 23.10.2014

Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 2014

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) – priorytet 2.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych to nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Założeniem projektu jest połączenie sił bibliotek publicznych i szkolnych oraz wspólne działanie na rzecz krzewienia kultury słowa i rozwoju czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw/nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury.

 

Wniosek siennickiej biblioteki otrzymał 91,67 na 100 punktów i tym samym zyskał dofinansowanie w kwocie 6 000 zł., przy wkładzie własnym 2 000 zł. Za pieniądze pozyskane z programu został wzbogacony księgozbiór dwóch bibliotek szkolnych, które zostały zaproszone do współpracy:

 

  • Biblioteka szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siennicy;

  • Filia biblioteczna przy Publicznej Szkole Podstawowej im. E.  Szymańskiego w Grzebowilku;

 

Zakupione egzemplarze zostały przekazane szkołom na podstawie umowy depozytu.