Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

IDEA NAGRODY

      Na terenie projektowanego rezerwatu „Strugi Krzywickie” znajduje się mszar torfowiskowy i otaczający go bór bagienny. Występują tu zbiorowiska roślinności torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów. Stwierdzono tu zespół grzybieni północnych - jest to fitocenoza wodna rzadka w skali nie tylko Mazowsza i Podlasia, ale i w skali kraju.

     Grzybień północna (z łac. nymphaea ) zwyczajowo nazwana jest także nenufarem lub lilią wodną. Stanowi niebywały wyróżnik naszej Gminy. Dlatego też, jest symbolem nagrody dla osób wyróżniających się zasługami dla dziedzictwa kulturowego Gminy Siennica.