Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

SEKCJA HISTORYCZNA

Każde pokolenie na moralny obowiązek ochrony dziedzictwa kulturowego, pielęgnowania tradycji i pomnażania dotychczasowego dorobku – przekazywanego swoim następcom. W Gminie Siennica znacząca część obiektów zabytkowych wymaga pilnych działań renowacyjnych, brakuje też informacji z poszczególnych okresów historycznych z wielowiekowego istnienia. Prawną odpowiedzialność za ewidencjonowanie i modernizację zabytków ponoszą instytucje (organy prowadzące) i osoby prywatne (właściciele i użytkownicy), ale nie dysponują odpowiednim zapleczem kadrowym. Do celów remontowych i kwerend potrzebna jest wiedza historyczna  i spełnienie określonych procedur formalno-prawnych. Zaistniała zatem konieczność powołania przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy Sekcji Historycznej (SH) złożonej z lokalnych wolontariuszy – pasjonatów historii. Wkrótce do stałych członków dołączyła liczna grupa członków współpracujących i mieszkających poza gminą – emocjonalnie związanych z Siennicą. Sekcja rozpoczęła działalność w maju 2016 r. i w początkowej fazie przystąpiła do weryfikacji dotychczasowej wiedzy i wyznaczenia celów. Realizacja celów logistyczno-badawczych została podzielona na dwie grupy projektów:

  • I – zajmująca się współczesnymi problemami i potrzebą pilnych działań tj. projekt badawczy: Klasztor, Cmentarz Siennicki
  • II – związana z odkrywaniem zaginionych kart historii lokalnej tj. projekt badawczy: Żydzi Sienniccy, Kwerendy Wojenne, Dwory Ziemiańskie, 800 lat Siennicy, Jadźwingowie, Śladami Legend Siennickich, Pomnik Przyrody

Celem sekcji jest też przekazywanie mieszkańcom gminy informacji o dotychczasowej pracy i zebranych zasobach. Szczegółowe dane o materiałach źródłowych (zdjęcia, kserokopie dokumentów, dane osobowe) będziemy mogli prezentować po wyrażeniu zgody właścicieli – autorów.

Zapraszamy mieszkańców gminy do współpracy i śledzenia relacji z pracy sekcji na stronach internetowych Biblioteki i Urzędu Gminy.

Godziny zajęć: raz w miesiącu, każdy uczestnik informowany jest odpowiednio wcześniej drogą telefoniczną.

Prowadzenie: Zbigniew Szubert.