Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

HISTORIA

HISTORIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIENNICY

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy swoją działalnością obejmuje cały teren gminy Siennica składający się z 41 wsi zamieszkałych przez 7300 mieszkańców. Sieć placówek bibliotecznych na terenie gminy stanowi Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy i Filia Biblioteczna w Grzebowilku. Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy datuje się na rok 1950. W aktach brak jest dokumentu określającego ścisłą datę powołania tej placówki, lecz księga inw. Nr  1 podpisana przez przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej Władysława Rendaszkę określa wyżej wymieniony rok. Do pracy w nowo powstałej placówce została zaangażowana Maria Bębnowicz, która przez 25 lat pełniła funkcję kierownika, w kolejnych latach biblioteką kierowały następujące osoby: Danuta Tkaczyk (1975-1980), Maria Wilk (1981-1989) i Lidia Wasilewska (1990-2007). Od stycznia 1991 roku biblioteka gminna uzyskała drugi etat, a jego miejsce zajęła Janina Frelek (Starszy bibliotekarz), która pracuje do dziś w placówce.

Obecnie funkcję dyrektora pełni absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Marketingu Kultury mgr Elżbieta Jurkowska.

 

LOKAL

 

Pierwotną siedzibą gminnej placówki bibliotecznej było 1-izbowe pomieszczenie wynajęte w starym drewnianym budynku stanowiącym własność prywatną przy ul. Mińskiej. W 1960 roku nastąpiła przeprowadzka do nowo wybudowanego budynku. Były to dwa pomieszczenia, magazyn książek o pow. 9 m² mieścił księgozbiór liczący w owym czasie 4 871 woluminów. Czytelnia zajmowała powierzchnię 30 m², w której chętnie gromadziły się głównie dzieci. Niestety w roku 1967 placówka ponownie została przeniesiona do lokalu wynajętego w prywatnym budynku mieszkalnym. Wprawdzie był to lokal 2-izbowy, ale jego powierzchnia wynosiła zaledwie 32 m². Z każdym rokiem sukcesywnie wzrastała liczba woluminów zapełniając wszystkie półki. Z braku wolnego miejsca część księgozbioru przechowywana była w paczkach. Lata 1984-1991 był to okres wzmożonych zakupów książek spowodowany niskimi ich cenami. Nastąpiła konieczność przeniesienia placówki do większego pomieszczenia, w wyniku czego księgozbiór został przeniesiony do lokalu w centrum Siennicy, o powierzchni 68 m². Jednak stan techniczny jak i powierzchnia lokalu były niedostateczne, a nawet pozostawiały wiele do życzenia. Początkowo wydawał się wystarczająco obszerny. Z upływem lat po kolejnym dostawianiu regałów we wszystkich możliwych miejscach był już zapełniony do granic możliwości. Temperatura i wilgotność powietrza, źle wpływały na przechowywany księgozbiór, a brak wolnej powierzchni uniemożliwił prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz lokalnego środowiska. 12 miejsc wygospodarowanych w kąciku czytelniczym było intensywnie wykorzystywanych głównie przez młodzież szkolną. W roku 2003 nastąpiła kolejna przeprowadzka biblioteki do obecnego lokalu o pow. 102 m², który mieści się przy ul. Latowickiej 9.

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I INFORMACYJNA

 

Głównym celem pracy kulturalno-oświatowej w bibliotece jest rozbudzenie zainteresowania książką w środowisku lokalnym nad czym od początku istnienia biblioteki personel biblioteczny aktywnie pracuje. Biblioteka w swoim kalendarzu imprez ma stałe wydarzenia kulturalne, zachęcające do aktywnego uczestniczenia lokalną społeczność. Są to:

 

  •  konkursy recytatorskie: "Warszawska Syrenka", "Kornela Makuszyńskiego" i "Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej";
  • konkurs "Czytelnik Roku" - w którym nagrodzimy osoby w trzech kategoriach (dzieci, młodzież i dorośli) z największą liczbą przeczytanych książek za dany rok.
  •   spotkania autorskie, które skupiają znane osoby świata literackiego. Bibliotekę do tej pory zaszczyciło wiele znakomitości świata literackiego: Wanda Chotomska, Ewa Chotomska, Dorota Gellner, Stanisława Gujska, Wiesław Drabik;
  •   lekcje biblioteczne dla uczniów miejscowych szkół i przedszkolaków.
  • "Tydzień Bibliotek" - Czytelnicy odwiedzający Bibliotekę podczas trwania obchodów święta, którzy "zapomnieli" oddać w terminie książk wypożyczonych nie wcześniej niż z początkiem 2007 roku mogą liczyć na anulowanie kary za ich przetrzymanie. Wszyscy odwiedzający otrzymają drobny, ale przydatny upominek - zakładkę. Organizowany jest również kiermasz taniej książki oraz wiele innych propozycji kontaktów z biblioteką.
  • Biblioteka także współpracuje z siecią szkół i przedszkoli w gminie Siennica.

 

Oprócz stałych imprez są również inne wydarzenia kulturalne, których biblioteka jest współorganizatorem a o których za pośrednictwem strony i innych środków przekazu będziemy informować mieszkańców gminy.