Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

SŁOWO DYREKTORSKIE

Utworzono dnia 04.05.2022

Kobieta z kwiatami.

Jest mi niezmiernie miło, że w mojej 25-letniej pracy zawodowej doczekałam takiego wydarzenia jak budowa i otwarcie nowej siedziby Biblioteki. Nie ukrywam, że od momentu objęcia funkcji dyrektora w 2009 r. marzyłam o takim momencie. Przez 10 lat swój warsztat bibliotekarski szlifowałam w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Profil obu bibliotek bardzo się różni i szybko musiałam przestawić się na realia bibliotek publicznych. Motywację miałam o tyle większą, że lokal w którym mieściła się biblioteka wymagał dużego remontu bądź zmiany siedziby. Oprócz lokalu pojawiła się również potrzeba większej aktywizacji społeczeństwa. I tak zaczęły powstawać poszczególne sekcje a kalendarz wydarzeń kulturalnych zaczął się zagęszczać. Nic samo się nie dzieje, w tym długim procesie tworzenia Biblioteki z Kulturą ogromne podziękowania składam osobom ściśle zaangażowanym w tworzenie nowej odsłony biblioteki, a są to: Ryszard Łubkowski – instruktor Sekcji plastycznej, opiekuńczy duch działań bibliotecznych, Monika Pszkit – początkowo tylko instruktor chóru Kanon, dziś także i już na stałe koordynator kultury, Zbigniew Szubert, który dzielnie przewodniczy Sekcji historycznej, Jakub Mazek reprezentujący Bazę Inicjatyw Społecznych i motywujący młodzież do aktywności na rzecz naszego społeczeństwa.  W momencie, kiedy tworzy się ten cały proces biblioteki z kulturą, znacząco wzrasta czytelnictwo, zainteresowanie ofertą biblioteczną i w końcu wniosek na rozbudowę biblioteki zostaje rozpatrzony pozytywnie. Dziękuję bardzo za zaangażowanie i pomoc ówczesnej władzy: Wójtowi Gminy Grzegorzowi Zielińskiemu, Radzie Gminy z Przewodniczącym Zenonem Jurkowskim oraz Danucie Zwierz b. Skarbnikowi Gminy. Ogromne podziękowania kieruję również do obecnego Wójta Stanisława Duszczyka, który obejmując władzę, widział dalszą potrzebę rozwoju biblioteki i budowy nowej siedziby, ale z inną już lokalizacją. Dziękuję także za poparcie obecnej Radzie Gminy. Dziękuję za współpracę i pomoc ze strony: • zastępcy Wójta Mariusza Kozery, • Skarbnika Gminy Renaty Nowakowskiej, • Sekretarz Gminy Kseni Wąsowskiej • oraz mojej kadrze bibliotecznej, na którą zawsze mogę liczyć: Elżbiecie Królak, Urszuli Szajkowskiej, Monice Pszkit i Iwonie Rosochackiej-Wójcik. Jubileusz 70-lecia Biblioteki zawdzięczamy bogatej historii tej placówki, która sięga roku 1950, kiedy to powstała siedziba główna w Siennicy pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna. W kolejnych latach powstały jeszcze dwie filie biblioteczne a także punkty biblioteczne w mniejszych miejscowościach, w domach prywatnych i szkołach. Filie posiadały oddzielny księgozbiór, w punktach zaś odbywała się wymiana książek z siedzibą główną, w zależności od zapotrzebowania. Oprócz oferty bibliotecznej przy takich placówkach działało życie kulturalne. Były organizowane liczne konkursy, poranki literackie, kursy o różnej tematyce, lekcje biblioteczne czy spotkania autorskie. Na stałe współpracowano z Kółkiem Rolniczym i Kołem Gospodyń Wiejskich. Przy organizacji takich przedsięwzięć niezbędnym dodatkiem była również fachowa literatura, która była później wykorzystywana przez uczestników spotkań. Do dziś zachowały się niektóre egzemplarze. W latach 90-tych nastąpiła zmiana całej struktury bibliotecznej; została Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy oraz filia biblioteczna w Grzebowilku. Kontynuowano działalność biblioteczną i kulturalną uwzględniającą potrzeby mieszkańców. W 2009 r. biblioteka rozszerzyła swoją działalność, powoli powstawał projekt „Biblioteka z Kulturą”. Te dwie gałęzie świetnie się ze sobą łączą, jedna nie wyklucza drugiej a wręcz odwrotnie – razem ukazują bibliotekę w innym wymiarze. Dopełnieniem tego duetu jest nowa siedziba Biblioteki, która w swojej strukturze ma wyodrębnioną przestrzeń dla obu dziedzin. Jest miejscem dla wszystkich Mieszkańców gminy i Gości; pełni funkcje biblioteczne, kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne, integrujące oraz skupia wokół siebie wszystkie grupy wiekowe, zaś stanowisko Koordynatora kultury, pomaga profesjonalnie i pełnowymiarowo zająć się sekcjami działającymi w Bibliotece. W bazie budowanej na przestrzeni 10 lat posiadamy już sekcję plastyczną, historyczną, teatralną, Bazę Inicjatyw Społecznych oraz Międzypokoleniowy Chór Kameralny KANON (naszą muzyczną wizytówkę – promuje ona całą gminę nie tylko w powiecie, ale także daleko poza jej granicami). Biblioteka jest również pomysłodawcą Nagrody Siennickie Nenufary – jest to nagroda dla osób zasłużonych dla dziedzictwa kulturowego Gminy Siennica. Od 2014 r. Biblioteka prowadzi Pion Wydawniczy Zbiorów Regionalnych. Efektem pracy są publikacje książkowe, pocztówki oraz zakładki tematyczne. Naszym najnowszym sposobem na kontakt z czytelnikami oraz promocję działań Biblioteki i Gminy jest redagowany i wydawany przez nas kwartalnik „Sienniczka” Czasopismo Gminy Siennica (pierwszy numer ukazał się w czerwcu 2019 r.). Niezmiennie od kilku lat najważniejszym partnerem Biblioteki jest silnie rozbudowany Wolontariat i Sponsorzy. Są to ludzie pomysłowi, pełni pasji, zainteresowań, otwarci na pomoc i współpracę. To dzięki naszym wspólnym wysiłkom Biblioteka zrealizowała wiele ciekawych projektów. W gminnym „Kalendarzu wydarzeń kulturalnych” posiadamy stały repertuar, zaczynając od Orszaku Trzech Króli, poprzez Kulturalne Ferie, Tydzień Bibliotek, Uroczystość Bożego Ciała, Siennickie Spotkania Plenerowe, Wakacyjne Czwartki, Kłosy Kultury Gminy Siennica, Narodowe Czytanie, Transitus św. Franciszka po uroczystości patriotyczne i bożonarodzeniowe, włącznie z kolędowaniem. Oprócz tego każdy rok jest inny pod kątem rocznic i jubileuszy, których organizacją również się zajmujemy. Aby zapewnić taką ilość wydarzeń, nie tylko korzystamy z dotacji Gminy, ale próbujemy pozyskiwać pieniądze ze źródeł zewnętrznych. Chcielibyśmy, aby grono osób nas odwiedzających i współpracujących stale się powiększało. A siebie wyobrażam sobie jako tę, która poprzez Bibliotekę otwiera ludziom drzwi, pomaga szukać i daje możliwości rozwoju. Cieszę się, że mam okazję prowadzić taką instytucję kultury w swojej rodzinnej miejscowości. Dbać o potrzeby czytelnicze, rozwój pasji i podnosić standardy placówki. Motywacją dla mojej pracy są właśnie Czytelnicy i odbiorcy wydarzeń kulturalnych. To Ich sugestie, zapotrzebowania czy też konstruktywna krytyka wpływa na kształt dzisiejszej Biblioteki, bo Razem tworzymy Kulturę naszej społeczności. Elżbieta Jurkowska

GALERIA

Utworzono dnia 04.05.2022, 18:19