Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

UROCZYSTE OTWARCIE

Utworzono dnia 28.03.2022

W samo południe, 21 marca 2022 r., w pełnym słońcu na błękitnym niebie, nastąpiło uroczyste otwarcie imponującego w swej bryle nowego budynku Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wyjątkowi goście: Wojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Posłowie na Sejm RP Teresa Wargodzka i Czesław Mroczek, Senator Maria Koc, ks. dziekan Marek Kasprzak, Starosta Powiatu Mińskiego Antoni Jan Tarczyński, Przewodniczący Rady Gminy Siennica Zenon Jurkowski i przedstawiciele generalnego wykonawcy wraz z gospodarzami gmachu – Wójtem Gminy Siennica Stanisławem Duszczykiem i Dyrektorem Biblioteki Elżbietą Jurkowską. Po poświęceniu budynku wszyscy udali się do Sali wielofunkcyjnej, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie gości i przekazanie przez Wójta symbolicznego klucza do Kulturalnego Urzędu mieszkańcom Gminy Siennica na ręce Ryszarda Łubkowskiego.

Realizacja zadania, jakim była budowa nowej siedziby władz gminy i biblioteki, nie byłaby możliwa bez znaczącego wsparcia finansowego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 956 200 zł. oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 w kwocie 1 273 000 zł. Z tego tytułu Wójt Stanisław Duszczyk wraz z Panią Dyrektor Elżbietą Jurkowską złożyli serdeczne podziękowania obecnej Pani Marszałek Janinie Ewie Orzełowskiej (należne podziękowania dla Dyrektora Instytutu Książki – Pana Dariusza Jaworskiego, zostały przesłane pocztą).

Mowy pochwalne i gratulacje dla gospodarzy nowego obiektu wygłosili niemal wszyscy zebrani goście, podkreślając, że zakończona realizacja jest bardzo imponująca, zaś plany jakie gmina i biblioteka czynią względem nowych możliwości lokalowych – intrygujące i warte dalszego śledzenia.

Drugą część wydarzenia stanowił Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy, podczas którego Dyrektor Elżbieta Jurkowska przyjęła gratulacje i statuetkę „Twórca Biblioteki z Kulturą” od Wójta Siennicy oraz podziękowania od instruktorów sekcji zainteresowań działających przy bibliotece. Pani Dyrektor, poza rysem historycznym podległej sobie placówki, przygotowała dla gości także interesującą prezentację multimedialną nt. Sieci placówek bibliotecznych w gminie Siennica.

„Na deser” organizatorzy zaprosili zebranych gości na „Odrobinę rozrywki” - pierwszy koncert w nowym gmachu kulturalnym, w którym wystąpili prowadzący to niecodzienne wydarzenie:  Monika Pszkit i Maciej Kopka. Wokaliści z towarzyszeniem bandu (Tatiana Żarek, Sławomir Tkacz, Dariusz Glanas, Jakub Jeznach) wykonali dwa utwory nawiązujące do kultury ukraińskiej oraz kilka polskich piosenek rozrywkowych, przy których publiczność żywiołowo klaskała i śpiewała.

To nadzwyczajne spotkanie zakończyło się bankietem z inspirującymi rozmowami, które – mamy nadzieję – przyniosą kolejne ciekawe pomysły i realizacje przy obopólnej współpracy na niwie kultury i pracy samorządu.

Otwarcie nowego budynku Urzędu Gminy i Biblioteki to wydarzenie niecodzienne i niemalże na miarę wieku, gdyż Urząd zmienił swą siedzibę po 60 latach, zaś Biblioteka nareszcie doczekała się stałego miejsca po 7 dekadach wędrówki po Siennicy; notabene zatoczyła pewien krąg, by wrócić mniej więcej w to samo miejsce. Wierzymy, że będzie ono długo i przykładnie służyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy – zapraszamy!

 

UROCZYSTE OTWARCIE

Utworzono dnia 28.03.2022, 17:36