Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

Leszek Michał Dąbrowski - edycja 2019

Utworzono dnia 27.08.2019

Leszek Michał Dąbrowski urodził się 29.03.1956 roku w Siennicy - powiat miński. Syn Zofii i Tadeusza Dąbrowskich. W latach 1962-63 uczęszczał do miejscowego przedszkola przy Szkole Podstawowej w Siennicy. Po ośmiu latach edukacji ukończył Szkołę Podstawową w Siennicy. W roku 1965 wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego chorągwi mazowieckiej hufca Mińsk Mazowiecki drużyna zuchów im. Sarny w Siennicy a w 1968 otrzymał krzyż harcerski. Równocześnie był także ministrantem w kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siennicy.

W latach 1971 – 1974 uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla pracujących Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim, kończąc z wyuczonym zawodem elektromonter taboru kolejowego. W tym czasie w roku 1970 wstąpił do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy, w 1972 został członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej a w 1973 członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej w Siennicy. W maju 1973 r. wstąpił do Ludowego Zespołu Sportowego „Sienniczanka” a rok później został jego przewodniczącym. Tego samego roku został również członkiem Ligi Obrony Kraju, oddział w Garwolinie. Po ukończeniu szkoły zawodowej podiął pracę w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego im. Camilo Cienfuegos w Mińsku Maz. na stanowisku elektromonter. W roku 1975 uzyskując kategorię zdrowia „A” został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w JW. 3753 w Toruniu. Tam ukończył 5-cio miesięczny kurs kierowcy samochodowego i elektromechanika radiostacji oraz miano członka Drużyny Służby Socjalistycznej otrzymując brązową odznakę „Wzorowy Żołnierz”. W roku 1976 został przeniesiony do Jednostki Wojskowej 1358 Lotnictwo Morskie w Siemirowicach woj. gdańskie. Podczas pełnienia służby wstąpił do Młodzieżowego Ruchu Trzeźwości oddz. Gdańsk oraz do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Siemirowicach. Ukończył służbę wojskową w październiku 1977 r. uzyskując 3 klasę wojskowego specjalisty samochodowego i stopień starszego marynarza oraz srebrną odznakę „Wzorowy Marynarz” i brązową odznakę „Wzorowy Kierowca”.

Po ukończeniu służby podjął pracę jako elektryk samochodowy kolejno: w ZNTK Mińsk Maz., w Przedsiębiorstwie Sprzętowo – Transportowym Budownictwa Rolniczego w Mińsku Maz. następnie w Przedsiębiorstwie Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego w Michałowie oddział w Mińsku Maz.

W 1980 r. wstąpił do Związku Zawodowego Pracowników Rolnych, a pod koniec roku został powołany przez Naczelnika Gminy w Siennicy na stanowisko komendanta Gminnego Straży Pożarnych w Siennicy. Rok później podiął pracę jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych w Siennicy.

Przez niedługi okres prowadził także działalność gospodarczą. W 1982 r. wrócił do pracy na stanowisko elektryka samochodowego w Przedsiębiorstwie Budowlanym i Melioracyjnym „BUDMEL” Sp. z.o.o w Mińsku Maz. W 1993 r. na bazie tego przedsiębiorstwa powstało Przedsiębiorstwo Szweckiej Myśli Technicznej „VIKING”, gdzie dalej pracował jako elektryk samochodowy i palacz-dozorca. W roku 1993 ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV.

W latach 1990-1994 zaangażował się w działalnośc samorządową rodzimej gminy zostając radnym przez dwie kadencje Rady Gminy w Siennicy. Od 1997 roku jest pracownikiem Urzędu Gminy w Siennicy jako konserwator Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Siennicy. Od 2008 roku jest również członkiem rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej a w 2010 r. po ukończeniu kursu został akredytowanym próbkobiorcą Laboratorium Badawczego EKO-PROJEKT w Pszczynie.

Prywatnie żonaty (żona Kazimiera z domu Gut), ojciec dwóch dorosłych córek (Anety i Joanny) i spełniony dziadek (wnuczka Hania).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • SIENNICKIE NENUFARY - zasłużeni dla kultury Ziemi Siennickiej – edycja 2019
 • Medal "Krzyż Floriana" za zasługi dla OSP powiatu mińskiego – 2017
 • Medal woj. Mazowieckiego "PRO MAZOVIA" – 2017
 • Medal honorowy "Bolesława Chomicza" - 2013
 • Złoty Krzyż Zasługi RP – 2012
 • Brązowa odznaka "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej – 2009
 • LAURA 2009 za działalność społeczną – 2009
 • Złoty Znak Związku OSP RP – 2008
 • Brązowy medal "Za zasługi dla obronności kraju" – 2007
 • Srebrny Krzyz Zasługi – 2003
 • Odznaka niemiecka DJF – 2002
 • Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" – 1998
 • Medal za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej woj. Siedleckiego - 1998
 • Brązowy "Krzyż Zasługi" – 1987
 • Srebrny medal "Za zasługi dla pożarnictwa" – 1986
 • Brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa" – 1981
 • Srebrna odznaka "Wzorowy Marynarz" – 1977
 • Brązowa odznaka "Honorowy Dawca Krwi" – 1975
 • Złota odznaka LZS - 1974