Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

Tadeusz Gnoiński - edycja 2021

Utworzono dnia 30.06.2021

Tadeusz Gnoiński laureat nagrody Siennickie Nenufary 2021.Tadeusz Gnoiński urodził się 24.01.1955 r., ukończył szkołę podstawową, średnią oraz studia. Przez 28 lat pracował w oświacie w placówkach Gminy Siennica jako nauczyciel, w tym 20 lat na stanowisku dyrektora. Urodził się w rodzinie nauczycielskiej, od której nauczył się szacunku do tradycji i nabył ogromną wiedzę o przeszłości naszej małej ojczyzny, m.in. o Seminarium Nauczycielskim w Siennicy, w którym pracowali jego dziadkowie.

Początkowo nie wiązał swojej pracy zawodowej ze szkołą, będąc świadomym jej trudu, jednak miłość do Siennicy i niechęć do opuszczania tych stron spowodowały, że przyjął propozycję pracy w szkole w Dłużewie i został tam kierownikiem. Następnie edukował dzieci w Żakowie, gdzie po 5 latach został dyrektorem szkoły. Atmosferę wychowawczą budował w oparciu o tradycję, wzajemną życzliwość, współpracę ze środowiskiem lokalnym; rozbudzał aspiracje życiowe uczniów i ich rodziców. Sprawnie przeprowadził szkołę przez reformę systemu oświaty (utworzenie gimnazjów). Już na emeryturze, przez 2 lata, pełnił funkcję pedagoga szkolnego. Potem otworzyła się szansa pracy w Zespole Szkół im K. i H. Gnoińskich w Siennicy na stanowisku opiekuna Izby Pamięci, utworzonej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich; po przeprowadzce muzealiów do budynku dawnych warsztatów szkolnych zmieniono jej nazwę na Siennickie Muzeum Szkolne. Tadeusz Gnoiński rolę kustosza muzealnego pełni tu do dziś (przez pewien czas także społecznie). Oczywistym jest, że praca ta daje mu sporo przyjemności i satysfakcji; kontynuuje przez to dzieło swego ojca. Dzięki zaangażowaniu, rzetelnej pracy i autentycznej trosce kustosza zbiory muzeum wciąż się powiększają, zdobywa nowe informacje o dziejach Siennicy i naszej szkoły. Poszerza swą i tak już imponującą wiedzę i przekazuje ją zwiedzającym muzeum oraz czytelnikom publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie.

Wkład pracy zawodowej i społecznej Tadeusza Gnoińskiego odznacza się akcentowaniem i dbałością o kultywowanie pamięci o dokonaniach naszych przodków, dzięki czemu stał się on w środowisku lokalnym autorytetem, źródłem rzetelnej informacji historycznej, autorem wielu publikacji, artykułów o charakterze historycznym; współpracuje z różnymi podmiotami edukacyjno-kulturalnymi Gminy Siennica.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1989 - Nagroda Inspektora Oświaty w Mińsku Mazowieckim

1993 - Nagroda Kuratora Oświaty w Siedlcach

1998 - Nagroda Wójta Gminy Siennica

2000 - Nagroda Wójta Gminy Siennica

2007 - Nagroda Wójta Gminy Siennica

2010 - Nagroda Dyrektora Szkoły (ZS im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy)

2012 - Medal Złoty Za Długoletnią Służbę

2013 - Medal Komisji Edukacji Narodowej