Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

WSPOMNIENIE

Utworzono dnia 21.12.2020

Z wielkim żalem dnia 19 listopada pożegna­liśmy ks. Prałata Kazimierza Sokołowskiego - Proboszcza i Dziekana Siennickiego w latach 1995-2005.

Ksiądz Kazimierz urodził się 1 kwietnia 1948 r. w Majdanie Ruszowskim. Pochodził z Pa­rafii MB Szkaplerznej i św. Dominika w Ła­buniach k. Zamościa i tam też miały miejsce główne uroczystości pogrzebowe. Spoczął w grobowcu rodzinnym, obok swoich braci. 10-letni okres przewodniczenia przez śp. ks. Kazimierza siennickiej wspólnocie parafial­nej odznaczał się wyjątkową pracowitością i ogromną troską o powierzone mu dziedzic­two duchowo-materialne, dbałość o przy­wrócenie jego świetności i konsekwentne zachowanie pierwotnego stylu.

Z uwagi na pandemię w koncelebrze uczest­niczyły skromne delegacje z Cegłowa, Sienni­cy i Radości. Z upoważnienia ks. Proboszcza Marka Kasprzaka, na prośbę grupy naszych parafian oraz Komendanta Gminnego OSP w Siennicy, obecny na pożegnaniu Stanisław Czajka, podziękował za okres współpracy z Zespołem Szkół, wspólnie organizowane rocznice, uroczystości kościelne i środowi­skowe. Wyraził wdzięczność za inicjatywy i zrealizowanie wielu projektów, które są i będą trwałą pamiątką po ks. Kazimierzu dla kolejnych pokoleń siennickich parafian.

Księże Kazimierzu, zasłużyłeś na pamięć i modlitewne wspomnienie.

Odpoczywaj w pokoju!


 

WYDAWCA: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIENNICY

CENA: 10 ZŁ

 

 

ZAŁĄCZNIKI: